Vårt sortiment av armering omfattar:
• Armeringsstål – rakstål och inläggningsfärdig armering (ILF-armering)
• Armeringsnät (standardnät, fingerskarvade nät, väggnät, golvnät, skarvnät mm.)
• Rostfri armering (rakstål och nät)
• Kompletterande produkter (nätstöd, distanslinjal, markkloss, najtråd mm.)

Kontakta vår försäljningsavdelning för mer ingående information om våra armeringsprodukter eller råd om produktval.